Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych Człowieka

Deklaracja Praw Seksualnych

O ile Powszechna Deklaracja Praw Człowieka raczej nie stanowi zagadki i tajemnicy dla nikogo, tak prawa seksualne dla większości osób są czymś zaskakującym. Gdy zapytałam na swoim profilu na Instagramie ile osób jest świadomych istnienia Deklaracji Praw Seksualnych to aż 92% osób odpowiedziało, że nawet nie wiedziało, że coś takiego istnieje! Postanowiłam więc, że pora to zmienić.

CZYM JEST DEKLARACJA?

Deklaracja Praw Seksualnych została opracowana w 1997 roku przez Światowe Towarzystwo Seksuologiczne (World Association for Sexology – WAS). Uchwalono ją w Hongkongu w czasie XIV Światowego Kongresu Seksuologicznego w 1999 roku. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła ją w skróconej formie w 2002 roku. Druga wersja Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych pojawiła się w 2014 roku. Podtrzymano w niej i rozwinięto postulaty sprzed piętnastu lat lat.

Dzięki Deklaracji Praw Seksualnych, seksuologowie mogą łatwiej rozstrzygać, czy osoba z danym problemem, prezentująca określone zachowanie potrzebuje pomocy specjalisty. Taki spis praw, do których przestrzegania zobowiązują się badacze ludzkiej seksualności chroni także interesy pacjenta i jest zabezpieczeniem przed różnego rodzaju nadużyciami.

ZNAJ SWOJE PRAWA SEKSUALNE

Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych jest dokumentem jawnym i każdy ma prawo go przeczytać i sobie przyswoić. Powiedziałabym nawet, że każda osoba angażująca się w życie seksualne powinna go znać. To bardzo ważne, żeby znać swoje prawa w sferze seksualne, bo dzięki temu łatwo możemy zauważyć, że są one łamane – przez partnera, terapeutę, lekarza. Nie musimy się na to godzić.

Znajomość Deklaracji może także pozytywnie rozwiać Wasze wątpliwości, co do konkretnych zachowań bądź odpowiedzieć na pytania dotyczące spraw okołoseksualnych. Wiedzieliście na przykład, że jednym z Waszych praw jest prawo do przyjemności? Wiele osób (głównie kobiet) lekceważy tę część seksu i nie dba o własne odczucia, godząc się na seks pełen bólu, nieprzyjemności, a nawet tłumacząc sobie, że przyjemność w seksie jest grzeszna, a jej pragnienie niemoralne!

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW SEKSUALNYCH CZŁOWIEKA

Poniżej przedstawiam Wam szesnaście praw, które znajdują się w nowszej wersji Deklaracji Praw Seksualnych, z moim krótkim omówieniem na podstawie wersji oryginalnej.

I. PRAWO DO RÓWNOŚCI I NIEDYSKRYMINACJI

Każdy człowiek na prawo do wszystkich praw seksualnych o których będzie niżej mowa. Bez względu na płeć, rasę, orientację, wyznanie, pochodzenie, status społeczny i ekonomiczny, niepełnosprawność, wiek i inne. Nie ma takiego czynnika, który by sprawiał, że dana osoba nie ma prawa do przyjemności seksualnej, antykoncepcji, wyrażania swojej seksualności, i tak dalej.

II. PRAWO DO ŻYCIA, WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

Bez względu na swoją seksualność każda osoba ma prawo do tego, być żyć i by jej życie nie było w żaden sposób zagrożone. Orientacja seksualna, tożsamość genderowa, zachowania seksualne (jeśli nie łamią prawa i nie krzywdzą innych ludzi) nie mogą być powodem strachu o własne życie! To dotyczy także wszystkich, których świadczą usługi w zakresie zdrowia seksualnego, edukacji.

III. PRAWO DO NIEZALEŻNOŚCI, AUTONOMII I NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

Każdy człowiek ma prawo, by dowolnie rozporządzać swoim ciałem i podejmować decyzje dotyczące swojej seksualności. Ma prawo do tworzenia relacji, dobierania sobie partnerów, praktykowania zachowań według własnych upodobań (z poszanowaniem praw innych).

IV. PRAWO DO WOLNOŚCI OD TORTUR, OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA I KARANIA

Nikt nie może być poniżany i okrutnie traktowany z powodu swojej seksualności człowieka, płci biologicznej i genderowej, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej. W to wchodzi prawo do wolności od tradycyjnych, szkodliwych praktyk (np. obrzezanie kobiet), wymuszania sterylizacji, antykoncepcji, aborcji.

V. PRAWO DO WOLNOŚCI OD WSZELKICH FORM PRZEMOCY I PRZYMUSU

Żaden człowiek nie może być napastowany, nękany zastraszany, wykorzystywany, gwałcony, traktowany jako towar, zmuszany do prostytucji, zachowania czy udowadniania dziewictwa bez względu na swoją seksualność, płeć, tożsamość.

VI. PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Każdy człowiek ma prawo do prywatności w zakresie seksualności i decyzji z nią związanych. Tylko on sam może decydować o tym jakie informacje i komu chce ujawnić.

VII. PRAWO DO NAJLEPSZEGO MOŻLIWEGO DO OSIĄGNIĘCIA STANU ZDROWIA, W TYM ZDROWIA SEKSUALNEGO, WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEŻYWANIA PRZYJEMNYCH, SATYSFAKCJONUJĄCYCH I BEZPIECZNYCH DOŚWIADCZEŃ SEKSUALNYCH

Każdy człowiek ma prawo do przyjemności! Do dostępu do usług i świadczeń zdrowotnych. Innymi słowy: każdy ma prawo do korzystania ze środków prowadzących do zachowania zdrowia seksualnego i uzyskania przyjemności w seksie.

VIII. PRAWO DO KORZYSTANIA Z DOBRODZIEJSTW POSTĘPU NAUKOWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ

Bardzo ważne: nowe odkrycia w zakresie seksualności mają służyć każdemu. Każdy ma prawo do dostępu do najnowszej antykoncepcji, sprzętu medycznego i wszelkich dóbr, które ułatwiają i uprzyjemniają życie seksualne.

IX. PRAWO DO INFORMACJI

Każdy ma prawo skorzystać z informacji w zakresie seksualności, które pochodzą z różnych źródeł, są zgodne z wiedzą naukową, zrozumiała, nieocenzurowane i niepoddane niepoprawnej interpretacji.

X. PRAWO DO NAUKI ORAZ PRAWO DO KOMPETENTNEJ I WYCZERPUJĄCEJ EDUKACJI W ZAKRESIE SEKSUALNOŚCI

A tutaj moja działka: każdy ma prawo do wiedzy! Edukacja seksualna zgodna z wiedzą naukową, dostosowana do wieku, uwzgledniająca kompetencje kulturowe, pozytywnie nastawiona do seksualności i przyjemności powinna być dostępna dla każdego.

XI. PRAWO DO ZAWIERANIA, ŻYCIA W I ROZWIĄZYWANIA MAŁŻEŃSTW, ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH ORAZ ZBLIŻONYCH RODZAJÓW RELACJI I ZWIĄZKÓW OPIERAJĄCYCH SIĘ NA POSZANOWANIU RÓWNOŚCI ORAZ NA PEŁNEJ I NIEWYMUSZONEJ ZGODZIE PARTNERA

Długie prawo w skrócie: każdy ma prawo być z kim chce. Bez względu na płeć, orientację, tożsamość – mamy prawo do dowolnych związków i prawo do zrywania tych związków, a także prawa do wszelkich świadczeń społecznych z nimi związanych.

XII. PRAWO DO PODEJMOWANIA DECYZJI DO POSIADANIU LUB NIEPOSIADANIU DZIECI, O ICH LICZBIE ORAZ ODSTĘPACH CZASOWYCH MIĘDZY DZIEĆMI ORAZ PRAWO DO INFORMACJI I ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO PODEJMOWANIA TYCH DECYZJI

Każdy człowiek sam decyduje o tym, czy ma ochotę mieć dzieci, ile tych dzieci i kiedy te dzieci. Ma prawo do wszelkich regulacji związanych z reprodukcją: antykoncepcji, aborcji, kontrolowania płodności.

XIII. PRAWO DO WOLNOŚCI MYŚLI, OPINII I WRAŻANIA ICH

Każdy z nas może wyrażać swoją seksualność dowolnie poprzez wygląd, zachowanie, komunikację z poszanowaniem praw innych ludzi.

XIV. PRAWO DO WOLNEGO STOWARZYSZANIA SIĘ I POKOJOWYCH ZGROMADZEŃ

Możemy demonstrować, zrzeszać się, zakładać stowarzyszenia i inne w zakresie seksualności. Promować w sposób pokojowy zdrowie i prawa seksualne.

XV. PRAWO DO UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM I POLITYCZNYM

Nikt nie może zostać wykluczony z polityki, wydarzeń kulturalnych przez swoją seksualność, płeć, tożsamość. Każdy ma prawo do uczestniczenia w życiu obywatelskim, społecznym na każdym szczeblu. Mamy też prawo wprowadzać i wdrażać polityki sprzyjającej zdrowiu seksualnemu.

XVI. PRAWO DOSTĘPU DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH I ODSZKODOWAWCZYCH

Jeśli czyjeś prawa seksualne są naruszone, osoba ta ma prawo do szukania sprawiedliwości, korzystania z wszelkich odszkodowań i innych środków naprawczych.

Prawa w tłumaczeniu pani Michaliny Skibickiej. Oryginał do znalezienia TUTAJ.

 

Uff, to już wszystko. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie dla Was jasne, a prawa seksualne będą ważnym drogowskazem w Waszym życiu. Dodatkowo zapraszam wszystkich na mojego Instagrama – od jutra w codziennych instastories będę Wam przybliżać po jednym prawie, by utrwalić wiedzę na ich temat.

 

źródło zdjęcia

ZOBACZ TAKŻE: